English

 

Verenigd Koninkrijk

(Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales)

Nederlanders kunnen met simpelweg een geldig paspoort en/of ID-kaart naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Het paspoort of de ID-kaart moet tenminste geldig zijn tot na verblijf.

Nederlanders (en West-Europeanen) hebben geen visum nodig voor het Verenigd Koninkrijk. Maar mensen met een reisdocument en/of visumplichtige buitenlanders (die met een verblijfsvergunning of Schengen-visum in Nederland verblijven, onafhankelijke of ze getrouwd zijn met een Nederlander)  moeten wèl een visum aanvragen. Dat kan niet via het Britse consulaat in Amsterdam. Alle aanvragers moeten zich persoonlijk bij het UK Visa Application Centre in Amsterdam melden voor een interview en vingerafdrukken. Dan duurt het nog plm. 3 weken voordat het visum uiteindelijk is afgegeven. Als U extra betaalt is er priority service mogelijk, dan kan het visum in een week klaar zijn. Hier kunt U zien hoe de procedure verloopt.

Procedure: op https://www.gov.uk/apply-uk-visa  moet U een account aanmaken en daarna online een aanvraagformulier voor een visum invullen en verzenden. Dat kan alleen maar in het Engels. U moet eerst een account aanmaken.  Na verzending van de aanvraag komt er een link op het scherm naar het afsprakenbureau van het  UK Visa Application Centre in Amsterdam of in Düsseldorf.  Daar moet een afspraak gemaakt worden en op die datum moet de aanvrager persoonlijk naar een van beide adressen om zijn visumaanvraag af te ronden. De wachttijd bedraagt voor een afspraak is ongeveer een week. Daarna wordt de daadwerkelijke visumaanvraag in gang gezet  en dan duurt het nog plm. 2 weken voordat het visum klaar is en het paspoort per koerier wordt teruggestuurd. De kosten bedragen € 242 per persoon (€ 110  visumkosten en € 132 service fee).  

Houd er ook rekening mee dat een visumaanvraag geweigerd kan worden. De Britse Immigratiedienst beslist of U al dan niet een visum krijgt. Als men er bij de Immigratiedienst er niet van overtuigd zijn dat U na afloop van Uw visum het Verenigd Koninkrijk zult verlaten hoeven zij geen visum af te geven. Dat zal met name gelden voor mensen in het bezit van een Vreemdelingendocument (vluchtelingenpaspoort) die onvoldoende banden (gezin, huis, werk, school) met Nederland hebben. U krijgt geen geld terug als de aanvraag geweigerd is.

Bij vragen kunt U contact opnemen met de hulplijn van het Visa Centre: tel 085 888 4671 (€ 0,80 / minuut) of 0044 1243 213 300 (£ 1.37 per gesprek, te betalen per credit- of debitcard).  U kunt er in verschillende talen te woord worden gestaan, maar niet in het Nederlands. U kunt ook een email sturen via deze site: https://www.gov.uk/government/publications/faqs.

Voor visumplichtigen die in België wonen worden de visumaanvragen -op afspraak- behandeld door het UK Visa Centre in Brussel, zie hier. Telefonische hulpnummers zijn 02 4034 989 of 0044 1243 213 311.

In noodgevallen bestaat de mogelijkheid om bij het UK Visa Application Centre in Parijs een spoedvisum aan te vragen. Dan is het visum in één (werk)dag klaar. Maar U moet er wel persoonlijk voor naar Parijs reizen en daar minimaal 24 uur blijven. De kosten zijn ongeveer 1000 Euro. Hier staat de link.

================================================================

De enige uitzondering op de visumplicht is geldt voor visumplichtige scholieren, die op schoolreis naar Engeland  / Schotland/ Wales / Noord-Ierland) gaan: scholieren (tot 18 jaar, of ouder zolang ze op een middelbare school zitten) worden toegelaten (maar alleen tijdens een georganiseerde schoolreis!) als er door de reisleiding een lijst wordt meegenomen met daarop de namen, paspoortnummers en nationaliteit van alle deelnemers. Deze lijst wordt opgemaakt door de I.N.D (www.ind.nl). Neem daar contact mee op via T 088 0430430 voor uitleg en om een afspraak te maken. Een gemachtigde van de school moet vervolgens naar een van de kantoren van de IND om deze lijst in orde te laten maken. Dat kan in Amsterdam, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Hoofddorp, Rijswijk, Rotterdam, Utrecht, of Zwolle (hier vindt U de adressen).

NB: De scholieren moeten uiteraard wel hun paspoort of reisdocument en hun verblijfsvergunning bij zich hebben.

Hieronder staat de tekst van de Britse immigratiedienst:

De Ministers van de Raad van de Europese Unie zijn op 30 November 1994 een maatregel overeengekomen om scholen die excursies binnen de Europese Unie (EU) organiseren, te helpen. De ministers hebben een Gemeenschappelijk Optreden aangenomen die lidstaten de gelegenheid geeft om vrijstelling van visumvereisten en reisdocumenten te verlenen aan scholieren van derde landen die in een lidstaat verblijven en die een groepsreis georganiseerd door een school van het algemeen vormend onderwijs (m.a.w. lagere en secundaire scholen) ondernemen naar een andere Lidstaat.
Het Verenigd Koninkrijk brengt sedert 1 september 1995 dit Gemeenschappelijk Optreden in praktijk voor schoolgroepen van lidstaten die naar het Verenigd Koninkrijk reizen.

Schoolreizen naar het Verenigd Koninkrijk

De begeleidende leerkracht moet de immigratieofficier aan de plaats van aankomst in het Verenigd Koninkrijk een door de school ingevuld formulier (List of Travellers) voorleggen met alle namen van de deelnemende leerlingen die hij/zij begeleidt;
-  ter identificatie van de begeleide leerlingen,
-  waarop het doel van de reis is uitgelegd.
Het gemeenschappelijk optreden voorziet in twee optioneel gekoppelde faciliteiten: 

(A) Elk kind heeft een geldig nationaal reisdocument nodig.
- Voor scholieren van EU-lidstaten: de nationale identiteitskaart afgeleverd door de nationale autoriteiten (voorbeeld: voor een Italiaans onderdaan betekent dit een identiteitskaart afgeleverd door de Italiaanse autoriteiten).
- Voor niet-EU scholieren: het nationale paspoort., of

(B) Indien kinderen geen nationale identiteitskaart (EU-lidstaten) of geen nationaal paspoort hebben, zal de immigratieofficier van een kind op de lijst geen reisdocument vragen indien op het formulier recente foto’s zijn aangebracht van alle leerlingen die niet in het bezit zijn van een reisdocument. Bovendien moet de lijst gewaarmerkt zijn door de verantwoordelijke autoriteit van de lidstaat van waaruit de groep vertrekt.
Voor een kind dat geen nationale identiteitskaart of geen nationaal paspoort bezit kan dus een recente foto aangebracht worden op de «List of Travellers». In dit geval moeten de gegevens van het kind gewaarmerkt worden door de gemeentelijke autoriteiten van de woonplaats van het kind. 

Opmerkingen:
1. deze maatregelen zijn enkel van kracht voor scholieren van lagere en middelbare scholen, die met de school op schoolreis naar het Verenigd Koninkrijk gaan. In elk ander geval moeten visumplichtige personen een visum aanvragen voor het vertrek.
2. Niet-EU-onderdanen moeten steeds hun Nederlandse verblijfsvergunning bij zich hebben, Want daarmee kunnen ze terug naar Nederland reizen.
3. Vraag op voorhand van iedere leerling het identiteitsbewijs of paspoort/reisdocument en neem een kopie (tijdswinst bij eventueel verlies tijdens de reis) mee.
4. Controleer of documenten nog geldig zijn (vervallen documenten worden niet aanvaard bij een grensovergang met/in het Schengen-gebied).
5. de «List of Travellers» mag gefotocopiëerd worden indien nodig. 

================================================================

List of travellers

For school trips within the European Union 

Name of school:
Address of school:
Purpose and length of trip:
Name(s) of accompanying teacher(s): 

The accuracy of data given is confirmed.
The guardians of under-age pupils have consented to their participation in the trip in each individual case. 

__________________ ___________________
Locality, Date 

__________________
Official stamp Headmaster/mistress
The accuracy of the data that follows on those travelling who are not nationals of a Member State of the EU is hereby confirmed. Travellers are authorized to re-enter the Netherlands. 

_____________________________________
Locality Date 

__________________
Official stamp Aliens’ Department (IND)

Serial number  / Surname / First name / Place of birth  / Date of birth / Nationality
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 

Please note that the form cannot completely guarantee entry into the United Kingdom. It is used instead of a visa but even a visa does not completely guarantee entry into the UK. 

Immigration officials have the power to turn away visa holders. We also cannot guarantee that every immigration official will be aware of the scheme. It is the responsibility of each country’s immigration authorities to ensure their officials are fully trained and aware of any schemes such as this. However, we cannot guarantee that this has been done. 

http://www.britishcouncil.org/home-information-centre-list-of-travellers...

Please be informed that if the children are visa nationals and they do not qualify for the Third Country Schoolchildren facility, they need to apply for a visa: 

For information on Visitor (Child Visitor) visas please refer to the links below:
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/visiting/child/requirements/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/visiting/child/visa/

The UK Border Agency has a statutory duty to safeguard and promote the welfare of children. To issue a visa to a child under 18, the visa officer must be satisfied that adequate arrangements have been made for their care in the United Kingdom. This means that the application form must contain: 

o The full address where the child will be staying
o The name of the person who the child will be staying with
o The necessary signed consent forms from both parents
o The name and passport number of the person accompanying them to the UK

================================================================

Attentie schoolleiders:

Bovenstaande regeling is geaccepteerd door de Nederlandse en Britse grensautoriteiten. Maar de vervoerder (ferrymaatschappij, spoorwegmaatschappij, luchtvaartmaatschappij) kan extra voorwaarden stellen. Neem dus contact op met de vervoerder om te vragen of U volgens hen aan de eisen voldoet.